Joanna Pikuła. Tłumacz przysięgły języka angielskiegoDlaczego tłumaczę taniej niż inni? / Jestem niezależnym tłumaczem. Zlecając u mnie tłumaczenie nie są Państwo obciążani niepotrzebnymi kosztami tytułem prowizji dla biura tłumaczeń. / Tanio / szybko / profesjonalnie

Zakres tłumaczeń

Tłumaczenia zwykłe

- CV, listy motywacyjne
- opinie, listy polecające
- korespondencja handlowa
- instrukcje
- życiorysy
- sprawozdania
- informacje o produktach

 oraz wiele innych dokumentów,
 których nie sposób wymienić

Tłumaczenia uwierzytelnione

- akty urodzenia, ślubu
- dyplomy, świadectwa szkolne
- opinie
- certyfikaty
- dokumenty rejestracyjne
- poświadczenia kwalifikacji zawodowych
- dokumenty finansowe
- zaświadczenia medyczne
- zaświadczenia o niekaralności
- faktury

 i wiele innych


 
Tłumacz przysięgły języka angielskiego Lublin  Copyright © 2020 tlumaczenialublin.pl.  Wszelkie prawa zastrzeżone